A "doula to be" story!

Doula Wil

Sinds april 2015 ben ik gecertificeerd doula. Ik hoor u al denken....wat is een doula? Op deze site vindt u ook informatie over mijn bezigheden als zwangerschaps-en geboorte begeleider

Sinds september 2015 mag ik aan al deze bezigheden ook nog mijn functie als stagebegeleider en docent van de Doulaopleiding te Utrecht toevoegen.

"De doula is een zwangerschaps- en bevallingsondersteuner. Het is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode erna. Zij wijkt gedurende gehele bevalling niet van de zijde van de barende vrouw." 

Het is een prachtige combinatie met mijn werk als klassiek homeopaat. Luisteren, kijken, voelen, geduld, oordeelloos, adviseren, bekrachtigen..... In beide beroepen zijn deze eigenschappen nodig.

Vrouwen bijstaan tijdens zwangerschap en geboorte is niet helemaal nieuw voor mij. Toen mijn eigen kinderen klein waren heb ik honderden vrouwen begeleid tijdens de pré- en postnatale gymnastiek. In die periode was ik ook bij meerdere bevallingen aanwezig om vrouw en partner tijdens deze mooie gebeurtenis te ondersteunen. Ik kijk daar met veel dankbaarheid op terug.

Iedere keer voel ik me een bevoorrecht mens om een geboorte mee te mogen maken, niet vanaf de zijlijn, maar als helpende ervaren vrouw. Lees hier wat men over mij zegt.

Dat is wat een doula is, een helpende die de barende vrouw in haar kracht zet, haar steunt en bemoedigt. Zij neemt echter niet de plaats in van de verloskundige of gynaecoloog, die blijft op het medische vlak te allen tijde de eindverantwoordelijke!


  


 

ExternalVideoWidget 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info