- voor het hele gezin -


Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënt/patiënt geregeld moeten zijn. In dit proces onderscheiden we drie stappen.

1. Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u, de cliënt/patiënt op te lossen.
2. Komt ik er niet samen met u uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing? Dan kunt u via het RBCZ (gratis) een klachtenfunctionaris inschakelen.
3. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen van het Expertisecentrum, Klachten, Calamiteiten en Geschillen Zorg en Welzijn (Quasir), een professionele en deskundige geschillencommissie, die is erkend door het ministerie van VWS.

Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

• Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
• Beschadiging of vermissing van eigendommen.
• Onvoldoende zorgverlening.
• Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
• Geen goede beoordeling van de homeopaat over wat er met de cliënt aan de hand was.
• Geen goed behandelplan.
• Geen goede zorg na de behandeling.

Dit doet de geschillencommissie:

• Het lost klachten en geschillen op zonder tussenkomst van een rechter.
• Het oordeelt eenvoudig, zorgvuldig, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.
• Het oordeel is bindend.
• Het kan een vergoeding van geleden schade toekennen.
• Het komt binnen zes maanden tot een uitspraak.
• Het heeft een openbaar reglement.
• Het heeft een openbaar register van de aangesloten zorgverleners.
• Het rapporteert jaarlijks aan de Inspectie voor de gezondheidszorg.
• Het publiceert de uitspraken geanonimiseerd.

Als ingeschrevene van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 
Uw klacht kunt u indienen via klachten@tcz.nu.

Telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 op 0165 564 652.

Het verschil tussen de klachtenregeling en de tuchtrechtprocedure wordt duidelijk uit het dit schema

Cliëntfolder over Klachten en Geschillen


 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info